طراحی سایت ساناتک
افزودن گالری تصاویر به سایت [۱۳۹۶-۰۸-۲۴] [مطالب]
آرشیو تصاویر در سایت [۱۳۹۶-۰۸-۲۴] [مطالب]
تغییرات فرمت عکس به وسیله CSS [۱۳۹۶-۰۸-۲۴] [مطالب]
مزایای خصوصیت alt تصاویر [۱۳۹۶-۰۸-۱۶] [مطالب]
فصل پنجم استفاده از تصاویر در طراحی سایت [۱۳۹۶-۰۷-۲۵] [مطالب]
جایگذاری شناور Floated [۱۳۹۶-۰۷-۱۸] [مطالب]
style دهی فهرست ها [۱۳۹۶-۰۷-۱۸] [مطالب]
قالب بندی تگ ها با absolute [۱۳۹۶-۰۷-۱۷] [مطالب]
جا به جایی تگ ها با Relative [۱۳۹۶-۰۷-۱۷] [مطالب]
دستور doctype [۱۳۹۶-۰۷-۰۴] [مطالب]
جابه جایی تگ ها با absolute [۱۳۹۶-۰۷-۰۴] [مطالب]
خانه تکانی تگ ها [۱۳۹۶-۰۷-۰۴] [مطالب]
جداسازی تگهای سایت غواصی [۱۳۹۶-۰۶-۲۸] [مطالب]
استفاده از padding در تنظیم حاشیه [۱۳۹۶-۰۶-۲۸] [مطالب]
margin و مرزبندی تگ ها [۱۳۹۶-۰۶-۲۸] [مطالب]


@

با عضویت در خبرنامه در جریان آخرین اخبار و مطالب سایت قرار بگیرید