طراحی سایت
ساناتک
معرفی چند دستور CSS [۱۳۹۵-۰۷-۰۵] [مطالب]
کاربرد دستور em و italics در CSS [۱۳۹۵-۰۷-۰۵] [مطالب]
انتخاب زمینه کاری در CSS با خصوصیت id [۱۳۹۵-۰۷-۰۵] [مطالب]
style دهی گروهی به چندین تگ [۱۳۹۵-۰۷-۰۵] [مطالب]
وضعیت های گوناگون یک لینک در یک صفحه وب [۱۳۹۵-۰۷-۰۵] [مطالب]
روش های انتخاب تگ با استفاده از class [۱۳۹۵-۰۷-۰۵] [مطالب]
تگ link و استایل دادن به تگهای صفحه وب [۱۳۹۵-۰۶-۳۰] [مطالب]
استفاده از فونت Sans serif در طراحی سایت [۱۳۹۵-۰۶-۳۰] [مطالب]
استفاده از چند فایل CSS در طراحی سایت [۱۳۹۵-۰۶-۳۰] [مطالب]
فرمت Hex چیست و در طراحی سایت چه کاربردی دارد [۱۳۹۵-۰۶-۳۰] [مطالب]
CSS چیست [۱۳۹۵-۰۶-۲۷] [مطالب]
تگ span [۱۳۹۵-۰۶-۲۷] [مطالب]
خصوصیت id و تکنیک Nesting [۱۳۹۵-۰۵-۲۶] [مطالب]
اضافه کردن صفحه های دیگر به سایت [۱۳۹۵-۰۵-۲۶] [مطالب]
لینک کردن صفحات به یکدیگر معرفی تگ a [۱۳۹۵-۰۵-۲۶] [مطالب]


@

با عضویت در خبرنامه در جریان آخرین اخبار و مطالب سایت قرار بگیرید