ساناتک
راهکارهای تخصصی تحت وب

هرگاه بخواهیم اطلاعاتی در مورد سیستم عامل به دست بیاوریم از ماژول os در node.js استفاده می کنیم.

ابتدا از این ماژول با یک متغیر شبیه سازی می کنیم. اکنون می توانیم به نوع، معماری، نام حافظه و دیگر اطلاعات مورد نیازمان در مورد سیستم عامل دست پیدا کنیم. دستورات زیر هر کدام یکی از این موارد را نشان می دهد.

var os= require ("os");
 
console.log( "Type of operating system=" , os.type());                                                                                                                                                       نوع سیستم عامل
console.log( "platform of operating system" , os.platform());                                                                                                                                                     نوع پلتفرم
console.log( "Arch of operating system" , os.arch());                                                                                                                                                                نوع معماری
console.log( "hostname=" , os.hostname());                                                                                                                                                                               نام میزبان
console.log( os.cpus());                                                                                                                                                                                                          cpuاطلاعات
console.log( "Total memory in operating system" , os.totalmem());                                                                                                                                     میزان کل حافظه
console.log( "freememory in operating system" , os.freemem());                                                                                                                          میزان حافظه آزاد در دسترس

ما این برنامه را در سیستم خومان نوشته و اجرا کرده ایم. تصویر زیر اطلاعات سیستم ما را نشان می دهد.

اطلاعات سیستم عامل در node.js

3.5/5 (4 رای)
معرفی فریم ورک express در node.jsglobal object در node.jsخواندن و پاک کردن دایرکتوری در node.jsتوابع فایل ها در node.jsبررسی وضعیت یک فایل در node.js