ساناتک
راهکارهای تخصصی تحت وب

خواندن اطلاعات دایرکتوری در node.js

در این قسمت می خواهیم محتویات یک دایرکتوری را نمایش دهیم. ابتدا چند فایل و پوشه در مسیر مورد نظرتان بسازید. (ما درکنار همان فایل اجرایی برنامه ایجاد کردیم) به کد زیر دقت کنید:

var fs = require("fs");
fs.readdir("test" , function (err,filename){
           if (err)   return consol.error(err);
            filename.forEach(function (filename){
                     console.log(filename);
            });
});

از تابع readdir زیرمجموعه ماژول fs استفاده کردیم.پارامتر اول نام دایرکتوری مورد نظر ماست. پارامتر دوم هم فانکشنی که نام فایلها را برمی گرداند. کل محتویات دایرکتوری در filename قرار دارد که با استفاده از حلقه foreach آنها را تک به تک خوانده و با دستور console.log آنها را چاپ می کنیم. تصویر زیر گویای این مطلب است.

خواندن محتویات دایرکتوری در node.js

پاک کردن اطلاعات دایرکتوری در node.js

با تابع rmdir می توانیم دایرکتوری را از مسیر مشخص پاک کنیم. این تابع دو پارامتر دارد که اولی نام دایرکتوری و دومی هم طبق روال فانکشنی برای چک کردن ارور است.

var fs = require("fs");
fs.readdir("test" , function (err){
           if (err)   return consol.error(err);
          console.log("Delete Directory Success":);
            });
});

این برنامه را بنویسید و اجرا کنید و نتیجه آن را خود ملاحظه کنید.

3.8/5 (4 رای)
معرفی فریم ورک express در node.jsاطلاعات سیستم عامل در node.jsglobal object در node.jsتوابع فایل ها در node.jsبررسی وضعیت یک فایل در node.js