طراحی سایت ساناتک
استام
استام
شرکت انبوه سازان تکساز آسیا مبنا
link
پگاه تکنو
پگاه تکنو
طراحی، نظارت و اجرای کلیه پروژه های عمرانی
link
هلدینگ ثامن سازه عرش
هلدینگ ثامن سازه عرش
سرمایه گذاری ساختمان و احداث بناهای متمایز
الماس درخشان عرش
الماس درخشان عرش
احداث مجتمع های بزرگ مسکونی،تجاری و اداری